Tjebbe is een zoon van Isabel en Hylke.
Hij is een erg vriendelijke en speelse hond, open en sociaal van aard.
Hij woont in Limburg.
Tjebbe is tot nog toe vader geworden van twee nesten.

Lord Tjebbe van de Eenhoornleijn


 

NHSB Number: 2541584

Geslacht: reu

Kleur: zwart-wit

Geboren:: 12-01-2005
HD-A, NB 31, BA-0


 

Parents

GrandParents

G-GrandParents

G-G-GParents

Hylke Van Het Zandhiem
(Sire)

Siebe Fan De Nesse Oldekerke

Felle Flash Fan 'e Ālde Leane

Alger Fan 't Gaele Fjild

Djo Silly Fan 't Winalduhiem

Kiro

Midas

Bonny Van De Vronergeest

Elskeh Van Het Zandhiem

Madadh

Tjurie Van De Kuyerhounhof

Detske Van De Potmarge

Aagje

Bjinse Fen 't Leeuwenhiem

Heidy Fan De Sulveren Mar

Isabel
(Dam)

Otte Ludo Bart Fan 't Heidehiem

Ludo Fan 't Heidehiem

Geuko Joppe Fan 't Heidehiem

Femke Paola Fan 't Heidehiem

Klaske Bonnie Fan 't Heidehiem

Dijddel Fan 't Fūgelhiem

Bonnie Paola Fan 't Heidehiem

Eva Van De Eenhoornleijn

Falko Van 't Hooge Holt

Dijddel Fan 't Fūgelhiem

Iwka Fan It Drentse Hiem

Dieuwke Fen 't Leeuwenhiem

Breston Fan 't Heidehiem

Lobke Fen 't Leeuwenhiem