Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van kennel van de Eenhoornleijn. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze Internet site wordt u aangeboden door Marjolein Roosendaal. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website.

Copyrights

Op de inhoud van deze site (alle teksten en beelden) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden het auteursrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Marjolein Roosendaal. Hiervoor kunt u met een  contact opnemen.

Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.