Buiten is het leuk! Waar zou dit uitkomen?

 

Dit is een stok.

 

En wat is dit voor ding?

 

Nou, dat is een... ehm...

 

Dat is een ding waar je op kunt staan!

 

Mantel ziet meer in een potje stoeien.

 

En als je je gewicht in de strijd gooit, dan win je makkelijk natuurlijk...

 

Kijk, wij hebben dus allerlei leuke speledingen hier.

 

En tante Nyske, da's ook een soort speelgoed.

 

Nyske denkt daar heel anders over.

 

De groeten, ik heb er genoeg van!

 

Mam, tante Nyske, waar zijn jullie nou???

 

Nou, hier dus. Want hier is de pupvrije zone, lekker rustig!

 

Dan gaan we maar in het hok een tukje doen.

 

Aan de kant, wij willen er allemaal bij!

 

Kijk, dat past best.

 

Zie je wel?

 

terug